XIV Konferencja Naukowa

TEORETYCZNE I APLIKACYJNE PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I DZIEDZIN WSPÓŁPRACUJĄCYCH

20-23 czerwca 2017 r.

"Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius." Cicero

Inżynieria systemów agrotechnicznych
Gleba-Maszyna-Roślina

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych

Agrofizyka produktów roślinnych i zwierzęcych

Alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami