Aktualne:
Program konferencji
(dokument w formacie .pdf)

Wcześniejsze:
Komunikat nr 2
(dokument w formacie .docx)
Komunikat nr 2
(dokument w formacie .pdf)

Wzór streszczenia
(dokument w formacie .doc)
Wzór streszczenia
(dokument w formacie .pdf)

Wydanie specjalne w czasopiśmie Sustainability (więcej informacji w Komunikacie) 
(dokument w formacie .docx)
Wydanie specjalne w czasopiśmie Sustainability
(dokument w formacie .pdf)
Komunikat nr 1
(dokument w formacie .docx)
Komunikat nr 1
(dokument w formacie .pdf)
Komunikat wstępny
(dokument w formacie .docx)
Komunikat wstępny
(dokument w formacie .pdf)

Inżynieria systemów agrotechnicznych
Gleba-Maszyna-Roślina

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych

Agrofizyka produktów roślinnych i zwierzęcych

Alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami