Kontakt:
Instytut Inżynierii Rolniczej
ul. Chełmońskiego 37a
51-630 Wrocław
tel./fax. 71 348 24 86
tel. 71 3205 700

e-mail: Sekretariat Konferencji

Inżynieria systemów agrotechnicznych
Gleba-Maszyna-Roślina

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych

Agrofizyka produktów roślinnych i zwierzęcych

Alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami