Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia:

- inżynieria systemów agrotechnicznych, Gleba-Maszyna-Roślina,
- inżynieria produkcji zwierzęcej,
- inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych,
- agrofizyka produktów roślinnych i zwierzęcych,
- alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami.

Inżynieria systemów agrotechnicznych
Gleba-Maszyna-Roślina

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych

Agrofizyka produktów roślinnych i zwierzęcych

Alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami